درباره مریم دلاوری

dr

تحصیلات
• ‏ کارشناس روان شناسی بالینی ‏
• ‏ کارشناس ارشد روان شناسی بالینی ‏
•  دکتری تخصصی روان شناسی 

سابقه کار ‏
• روانشناس بخش کودک و نوجوان بیمارستان روزبه.‏
• روانشناس درمانگاه کودک و نوجوان بیمارستان روزبه.‏
• روانشناس درمانگاه روانپزشکی مرکز طبی کودکان.
• روان شناس بخش روماتولوژی- ایمونولوژی مرکز طبی کودکان.‏
• ‏ روان شناس و همکار پژوهشی در بخش ‏BMT3‎‏ (بخش پیوند مغز استخوان کودکان) بیمارستان شریعتی.‏
• ارائه خدمات روانشناختی در حوزه کودک و نوجوان در کلینیک خصوصی دنیای بهتر. تهران.‏
• ارائه خدمات روانشناختی در حوزه کودک و نوجوان در کلینیک خصوصی دکتر فریبا عربگل (فوق تخصص روانپزشکی کودک و ‏نوجوان).‏
• ارائه خدمات روانشناختی در حوزه کودک و نوجوان در کلینیک خصوصی دکتر مژگان خادمی (فوق تخصص روانپزشکی کودک و ‏نوجوان).‏
• مدرس دوره آموزشی ‏PMT‏ (آموزش مدیریت فرزندپروری به مادران کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات رفتاری) در درمانگاه ‏کودک و نوجوان بیمارستان روزبه.‏
• ‏ مدرس دوره آموزشی ‏PMT‏ (آموزش مدیریت فرزندپروری به مادران کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات رفتاری) در مرکز ‏طبی کودکان.‏
• مدرس دوره مصاحبه تشخیصی کودک و نوجوان در مرکز مشاوره دانشگاه تهران
• مدرس دوره مهارت های زندگی کودکان در مرکز مشاوره دانشگاه تهران
• مدرس دوره تربیت جنسی کودک در مرکز مشاوره دانشگاه تهران
• مدرس دوره آموزش مدیریت فرزندپروری در مرکز مشاوره دانشگاه شیراز
• مدرس دوره تربیت جنسی کودک در مرکز مشاوره دانشگاه شیراز
• مدرس دوره درمان شناختی رفتاری اختلال وسواس کودک در مرکز مشاوره دانشگاه شیراز
• مدرس دوره مصاحبه تشخیصی کودک و نوجوان در مرکز مشاوره دانشگاه شیراز
• مدرس دوره مهارت های زندگی کودکان در مرکز مشاوره دانشگاه شیراز

مدرس دوره تربیت جنسی کودک در مرکز بهزیستی جزیره زیبای قشم
مدرس دوره مصاحبه تشخیصی کودک و نوجوان در مرکز بهزیستی جزیره زیبای قشم

ادامه مطلب ...