اتاق گفتگو

moshavere
 با من حرف بزن
اینجا اتاق گفتگو است. اتاقی برای والدین تا از دردهایشان بگویند، تا سوالهایشان را بپرسند، تا بگویند آنچه تا به حال به هیچ کس نگفته اند. گاهی هم درد نیست و آنها می خواهند مهارتی یاد بگیرند برای زندگی بهتر.
اینجا اتاقی برای کودکان هم هست و برای نوجوان ها. برای همه حرف هایی که جایی در قلب و ذهن بچه ها می ماند و قرار است ما رازدار آنها باشیم. هیچ لذتی بالاتر از خیال راحت یک کودک بعد از درمان نیست.
می توانید رزومه تحصیلی و شغلی دکتر مریم دلاوری را اینجا ببینید و همچنین برای تعیین وقت مشاوره به صفحه تماس با من بروید