ماموریت ما

biron
موسسه خانه هدایتگری فرهاد یک موسسه پیشگیری در حوزه کودک و نوجوان است که در روزی از روزهای تابستان 99 متولد شد.
من دکتر مریم دلاوری روانشناس کودک و نوجوان هستم و در تلاشم تا این خانه را برای زیستن سالم کودکان ایرانمان آماده کنم.
من و همکارانم در خانه هدایتگری به دنبال پاسخگویی به سوالاتیم، به دنبال مرهم گذاشتن بر رنج ها.
پس عصاره ای از سالها کار حرفه ای در حوزه کودک و نوجوان را به شیراز آوردم، زیرا معتقدم باید از پایتخت فاصله گرفت
تا آگاهی و سلامت برای همه کودکان ایرانی باشد

ما معتقدیم که پیشگیری راه کوتاه تری تا سلامتی است. بنابراین در راستای مسئولیت اجتماعی که احساس می کنیم در این خانه را به روی همه گشوده ایم، تا خانواده ها با آرامش لحظه های سالمی را در کنار هم بگذرانند

f12