کسب و کار نوجوان

kar

در خانه هدایتگری فرهاد اعتقاد داریم که سالهای نوجوانی بهترین زمان برای مهارت آموزی و شناخت خود است تا از پس یافتن هویت شان بر بیایند و بتوانند برای زندگی بزرگسالی آماده شوند. بنابراین ما در خانه هدایتگری شرایطی را فراهم کردیم تا نوجوان ها بتوانند از مهارت ها و توانمندی های خود برای کسب درآمد و آشنایی با چالش ها و مهارت های شغلی استفاده کنند.

کافی است ایمیل نوجوان را به شماره واتس اپ خانه هدایتگری بفرستید تا ما رزومه نوجوان را برای شما ارسال کنیم. بعد از تکمیل رزومه، نوجوان با نظارت والدین وارد کانال کسب و کار می شود. در این کانال پیشنهادهای مختلف کاری مطرح می شود و نوجوان می تواند متناسب با مهارتی که بلد است آن کار را انجام دهد و درآمد کسب کند. همچنین اعضای کانال می توانند در دوره های آشنایی با مشاغل و مهارت آموزی نیز شرکت کنند