مشاوره تخصصی کودک و نوجوان

در خانه هدایتگری، خانواده در یک جلسه فردی حضوری یا آنلاین مورد مصاحبه و ارزیابی قرار می گیرد و درمانگر نکات قابل تغییر کودک و والدین را مشخص می کند و بر اساس مسئله خانواده مراحل مختلف درمانی را پیشنهاد می کند. درمانگر ممکن است شرکت در کارگاه های گروهی والدین یا کودک را پیشنهاد کند. همچنین پاسخ برخی از سوالات با خواندن کتاب های مناسب به دست می آید. بنابراین درمانگر به شما جهت انتخاب کتاب مناسب و خوانش صحیح کتاب ها با کودک مشورت می دهد. در نهایت در مسائل عمقی تر استفاده از جلسه های مشاوره فردی پیشنهاد می شود.

مشاوره های تخصصی کودک و نوجوان توسط دکتر مریم دلاوری انجام می شود
برای گرفتن وقت مشاوره به شماره واتس اپ 09309678399 پیغام دهید