کارآموزی

مهمترین دغدغه دانش آموختگان روانشناسی به دست آوردن تجربه کاری است.
ما در خانه هدایتگری شرایطی را فراهم کردیم تا روانشناسان بتوانند از طریق ارتباط با کودکان و مشاهده بالینی آنها تجارب بالینی را به دست آورند
برای اطلاع بیشتر از شرایط کارآموزی به شماره واتس اپ 09309678399 پیغام دهید