اختلالات دفعی

enco1

 اختلالات دفعی و شب ادراری در کودکان

در این کتاب درمان رفتاری شب ادراری و بی اختیاری مدفوع به صورت جلسه یه جلسه آموزش داده شده است
نشر قطره

آموزش دستشویی رفتن به کودکان

 در این کتاب نشانه های آمادگی کودک برای از پوشک گرفتن و روش های آموزش توالت رفتن به کودک مطرح شده است
انتشارات صابرین