بیش فعالی

hd1

 

 آموزش مهارت های نظم بخشی به کودکان مبتلا به اختلال نقصان توجه/ بیش فعالی
در کودکان مبتلا به این اختلال سازماندهی و نظم دادن به فعالیت های مختلف نقص دارد. در این کتاب به صورت کاربردی مراحل مدیریت این مهارت آموزش داده می شود
انتشارات ارجمند

hd2

مهارت های لازم در برخورد با کودکان ناسازگار
در این کتاب برای مدیریت بدرفتاری کودکان دارای مشکلات رفتاری به والدین آموزش داده شده است. بنابراین برای والدین کودکان مبتلا به ADHD و ODD نیز مناسب است
انتشارات ارجمند

hd3

 

کودکان نافرمان
بارکلی یکی از افرادی است که درباره کودکان مبتلا به ADHD تحقیقات زیادی دارد و دو پروتکل آموزش خانواده برای کودکان و نوجوانان مبتلا به مشکلات رفتاری دارد. این کتاب برای فرزندپروری و آموزش خانواده کودکان است
انتشارات رشد

hd4

اختلال نافرمانی مقابله ای و اختلال سلوک در کودکان
مطالب این کتاب بیشتر در مورد مبانی نظری مربوط به این دو اختلال است و برای آموزش دادن به والدین درباره سبب شناسی رفتارها کمک کننده است. در این کتاب درمان ها فقط معرفی شدند و به جزئیات درمان ها پرداخته نشده است
انتشارات ارجمند

 sk6

 

راهنمای عملی درمان شناختی رفتاری قدرت مقابله
این کتاب سه جلد دارد
این کتاب درمان پرخاشگری که بخشی از اختلال ODD و اختلال سلوک است را به صورت جلسه به جلسه آموزش می دهد. در این پروتکل آموزش هایی برای کودک و والدین وجود دارد
انتشارات ارجمند

par4

 

درمان مبتنی بر تعامل والد-کودک (PCIT)
این پروتکل برای مدیریت بدرفتاری کودکان زیر شش سال نوشته شده است. در این روش به والدین شیوه تعامل درست با کودک آموزش داده می شود. بعد از مدتی تحقیقاتی درباره کاربرد این پروتکل در سایر اختلالات نیز انجام شده است و در بخش هایی از کتاب به آن پرداخته شده
انتشارات ارجمند