ورود کاربران

اخبار

دکتر مریم دلاوری - روانشناس کودک و نوجوان

مشترک خبرنامه شوید !

اسکن کنید !

دکتر مریم دلاوری - روانشناس کودک و نوجوان

هم اکنون ...

ما 4 مهمان و صفر عضو آنلاین داریم

فرزندپروری نوجوان

Photo S01

مخاطب: مادران و پدرانی که نوجوانان 12 تا 18 سال دارند.


 مهارت های اصلی فرزندپروری نوجوان به والدین آموزش داده می شود، علاوه بر این در هر جلسه تمرین هایی به والدین داده می شود تا در خانه انجام دهند و سپس رفع اشکال انجام میشود. همچنین گاهی جلسات سه نفره متشکل از والدین و نوجوان و گاهی جلسات انفرادی با نوجوان نیز خواهیم داشت.در این جلسات مهارت های زیر آموزش داده می شود:

ارتباط موثر با نوجوان
مهارت گفت و گو با نوجوان
مهارت حل تعارض با نوجوان
مدیریت ارتباط بین خواهر و برادرها
مدیریت استفاده نوجوان از تکنولوژی و فضای مجازی

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.