ورود کاربران

اخبار

دکتر مریم دلاوری - روانشناس کودک و نوجوان

مشترک خبرنامه شوید !

اسکن کنید !

دکتر مریم دلاوری - روانشناس کودک و نوجوان

هم اکنون ...

ما 7 مهمان و صفر عضو آنلاین داریم

فرزندپروری نوجوان


مخاطب: مادران و پدرانی که نوجوانان 12 تا 18 سال دارند.

در این دوره آموزشی مهارت های اصلی فرزندپروری نوجوان به والدین آموزش داده می شود:

  •  ارتباط موثر با نوجوان
  • مهارت گفت و گو با نوجوان
  • مهارت حل تعارض با نوجوان
  • مدیریت ارتباط بین خواهر و برادرها
  • مدیریت استفاده نوجوان از تکنولوژی و فضای مجازی

 برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.