ورود کاربران

اخبار

دکتر مریم دلاوری - روانشناس کودک و نوجوان

مشترک خبرنامه شوید !

اسکن کنید !

دکتر مریم دلاوری - روانشناس کودک و نوجوان

هم اکنون ...

ما 2 مهمان و صفر عضو آنلاین داریم

مصاحبه و ارزیابی

یک روانشناس کودک برای موفقیت در ارزیابی مراجع ابتدا باید دانش کاملی درباره اختلالات روانی، تظاهرات بالینی آنها در کودکان و نوجوانان و سبب شناسی آنها داشته باشد. همچنین به دلیل اینکه معمولا روانشناسان کودک با رویکرد شناختی رفتاری کار می کنند، داشتن اطلاعات کامل درباره این رویکرد بسیار مهم است، زیرا مصاحبه و ارزیابی در بستر این رویکرد انجام می شود. در زیر کتاب های مرتبط با این موضوعات معرفی می شود. 

863 rahnamaye tashkhisiye va amari ekkhtelalhaye ravani dsm 5 0 عنوان: راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5
2013
انتشارات: ارجمند
ویژگی: مهم ترین ویژگی این کتاب مرجع بودن آن است. بنابراین قبل از اقدام به مصاحبه باید نشانه های هر اختلال و تشخیص های افتراقی به یاد سپرده شود.
دانلود نسخه انگلیسی
45 عنوان: روانشناسی مرضی کودک
اریک جی. مش و دیوید ای وولف، 2008. مترجم: مجید مظفری و اصغر فروع الدین
انتشارات: رشد
ویژگی: در این کتاب تظاهرات بالینی اختلالات روانی در کودکان و نوجوانان با جزئیات مطرح شده است. در واقع این کتاب به نوعی یک DSM کودک و نوجوان محسوب می شود.
kaplan 3 jeldi 0 عنوان: خلاصه روانپزشکی (3 جلد)
سادوک و همکاران، 2014
انتشارات: ارجمند
ویژگی: به عنوان یک کتاب مرجع باید توسط یک روانشناس کودک خوانده شود. نسخه تجدید نظر شده آن بر اساس DSM_5 به روز رسانی شده است. مهمترین ویژگی آن معرفی درمان های دارویی و غیر دارویی مبتنی بر شواهد برای هر اختلال می باشد.
asib shenasiye ravani jeld 1 0 عنوان: آسیب شناسی روانی (جلد 1 و 2)
دیویسون و جانسون، 2007. مترجم: حمید شمسی پور
انتشارات: ارجمند
ویژگی: در این کتاب علاوه بر معرفی اختلال ها، اطلاعات مبتنی بر شواهد در مورد سبب شناسی هر اختلال ارائه شده است، که می تواند در طراحی مفهوم سازی روانشناختی به روانشناس کمک کند. 
tond amuz shenakht darmaniy عنوان: شناخت درمانی بک
فرانک ویلس، 2009. مترجم: رضا مولودی
انتشارات: ارجمند
ویژگی: در این کتاب بنیان های نظری، تاریخچه و نحوه شکل گیری اصول درمان شناختی مطرح شده است. هر درمانگر شناختی رفتاری باید قبل از درمان بنیان های نظری رویکرد خود را بداند.
raftardarmaniye shenakhti baraye tazekarha copy1111 عنوان: رفتاردرمانی شناختی برای تازه کارها
لدلی و همکاران، 2005. مترجم: مهروش شمس اسفندآباد
انتشارات: ارجمند
وِیژگی: در این کتاب روند ارزیابی شناختی رفتاری و درمان آن با استفاده از مثال آموزش داده شده است. همچنین برای چالش های پیش رو راه حل هایی را ارائه کرده و در انتهای کتاب، منابع پیشنهادی برای مطالعه را معرفی کرده است. فصلی از کتاب نیز به چگونگی نظارت بر کار کارآموزان این حوزه پرداخته است.
shenakht darmani osul va mafahime mavaraye an copy عنوان: شناخت درمانی، اصول و مفاهیم ماورای آن
جودیت بک، 1995. مترجم: محمدرضا محمدی و همکاران
انتشارات: ارجمند
ویژگی: در هر فصل این کتاب یکی از مراحل درمان شناختی همراه با نکات کاربردی و مثال آموزش داده شده است.