اتاق پرواز

bazi
 اینجا اتاق پرواز است.
اینجا کودک درونمان را پرواز می دهیم
پرواز به دنیای اسباب بازی ها
هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان
در این اتاق مجموعه ای از اسباب بازی های هدفمند را فراهم کردیم تا علایق کودک را بشناسیم، با او در دنیای خودش ارتباط برقرار کنیم و والدین بتوانند با کودک خود بازی کنند.
همیشه یکی از دغدغه های والدین برای شرکت در کارگاه ها و جلسه های مشاوره این است که: بچه ام را کجا بگذارم؟. اما اینجا در خانه هدایتگری فرهاد شما می توانید با کودکتان بیایید. او بازی می کند و شما به جلسه یا کارگاه می رسید. او بازی می کند و شما در طبقه بالا کتاب می خوانید. او بازی می کند و شما و همسرتان در اتاق کناری با هم بازی می کنید و وقت می گذرانید.
در روزهایی که ورود عموم آزاد است می توانید طبق ساعت های اعلام شده بیایید و بدون پرداخت هزینه از این فضا استفاده کنید.
نظر بچه ها چیه؟ همیشه با خوشحالی و دلتنگی از این اتاق دل می کنند