نوجوان

ad1

 

با نوجوان سرکش چه کنیم؟
این کتاب پروتکل بارکلی برای نوجوانان مبتلا به مشکلات رفتاری است. که از مفاهیم آن می توان برای اختلال های ADHD و ODD استفاده کرد. مخاطب این کتاب والدین هستند اما متخصصان می توانند در آموزش خانواده از آن استفاده کنند
انتشارات ارجمند

ad2

 

مشاوره با نوجوانان با رویکرد فعال
در این کتاب تکنیک هایی کاربردی برای ارتباط با نوجوان در جلسه درمان آموزش داده شده است
انتشارات قطره

32281

 

 به نوجوانان گفتن از نوجوانان شنیدن
در این کتاب شرح یک دوره فرزندپروری نوجوان ارائه شده است که نویسنده شیوه برقراری ارتباط با نوجوان و مدیریت بدرفتاری او را به والدین آموزش می دهد. همچنین چند جلسه اختصاصی با نوجوان و جلسات مشترک نیز در این دوره وجود دارد
انتشارات دایره

 a35

 

روانشناسی بلوغ
در این کتاب ویژگی های نوجوانی شرح داده شده است. و در هر فصل به والدین می آموزد که با چه روش هایی تعامل بهتری با نوجوان داشته باشند
انتشارات دایره