اختلالات خلقی

mo1

 

 درمان های شناختی رفتاری در کودکان و نوجوانان . راهنمای نظری برای درمان افسردگی کودکان
در این کتاب مبانی نظری درمان افسردگی کودکان، چند پرسش نامه و خلاصه ای از درمان افسردگی در کودکان مطرح شده است. البته خواندن این کتاب برای روانشناسان تازه کار توصیه نمی شود زیرا جلسات درمانی به صورت خلاصه نوشته شده است
انتشارات قطره

mo2

 

فعال سازی رفتاری
این کتاب برای بزرگسالان نوشته شده و روش فعال سازی رفتاری را با جزئیات آموزش داده است. این روش بخشی از درمان افسردگی محسوب می شود
انتشارات ارجمند

mo4

 

راهنمای آموزش بیماری اختلال دوقطبی
در این کتاب آموزش روانشناختی درباره این اختلال و چند روش برای پیشگیری و مدیریت این اختلال به همراه کاربرگ های هر جلسه مطرح شده است
انتشارات گیسا

anxiety4

 

درمان شناختی رفتاری برای نوجوانان مضطرب و افسرده: بچه های سرحال
این کتاب برای درمان نوجوانانی مناسب است که همزمان اضطراب و افسردگی دارند. البته از مفاهیم آن برای درمان کودک مضطرب و کودکان افسرده هم می توان استفاده کرد
انتشارات ابن سینا