PTSD

pt1

 

درمان شناختی رفتاری معطوف به آسیب روانی و سوگ در کودکان و نوجوانان
در این کتاب خلاصه ای از پروتکل TFCBT برای اختلال استرس پس از سانحه آموزش داده شده است. همچنین فصلی برای درمان سوگ در کودکان دارد
انتشارات قطره

pt2

 

درمان شناختی رفتاری اختلال استرس پس از سانحه
در این کتاب درمان جلسه به جلسه ترومای ناشی از سوء استفاده کودکان ارائه شده است. در انتهای کتاب کاربرگ هایی برای هر جلسه وجود دارد. همچنین جلساتی برای آموزش والدین نیز دارد
انتشارات ارجمند

pt3

مداخله خانواده محور تروما
در این کتاب برای هر کدام از مفاهیم درمان شناختی رفتاری تروما محور که در کتاب های قبلی مطرح شده داستان ها و استعاره هایی را آورده تا کار با کودک راحت تر شود. همچنین به مداخله در خانواده هایی که کودک تحت سو استفاده یا غفلت قرار می گیرد نیز می پردازد
انتشارات ارجمند

pt4

 

کمک به کودکان آزاردیده و آسیب دیده
در این کتاب روش درمان کودکانی که تحت تروما بودند با استفاده از هنر و بازی آموزش داده شده است. و روش درمان 4 کودک همراه با دیالوگ های روانشناس و کودک در این کتاب مطرح شده است
انتشارات ارجمند

pt5

 

کودک آزاری و غفلت
در این کتاب شما آشنایی کلی با انواع کودآزاری، ارزیابی های جسمی در اورژانس و درمانگاه و مصاحبه بالینی در این زمینه پیدا می کنید. و بیشتر اطلاعات مفیدی برای مبانی نظری دارد
انتشارات ارجمند

pt6

 

درمان شناختی رفتاری بازی محور برای پیشگیری و درمان آزارجنسی کودکان
در این کتاب روش های معمول درمان شناختی رفتاری تروما همراه با کاربرگ های مختلف ارائه شده است
انتشارات دانژه