درمان

 

t1

 

شناخت رفتار درمانی در کودکان و نوجوانان
در این کتاب کاربرد رویکرد رفتاردرمانی شناختی در درمان کودکان آموزش داده مس شود و نکات خوبی برای پرسشگری سقراطی و تکنیک های شناختی و رفتاری دارد
انتشارات قطره

t2

 

تکنیک های شناخت درمانی کودکان و نوجوانان
در این کتاب مثالهای زیادی درباره تکنیک های شناختی در کودکان ارائه شده است. و مکمل خوبی برای سایر پروتکل های درمانی محسوب می شود
انتشارات ارجمند

t3

 

راهنمای عملی درمان رفتاری شناختی مبتنی بر شواهد
این کتاب خلاصه ای از کاربرد رویکرد CBT در درمان را آموزش میدهد. و درباره تکنیک های مختلف شناختی و رفتاری توضیحاتی داده است. خواندن این کتاب به همه روانشناسان تازه کار پیشنهاد می شود
انتشارات ارجمند

t4

 

راه و رسم درمانگری در نظریه شناختی رفتاری
در این کتاب مولفه های اصلی رویکرد CBT گفته شده است. نکات خوبی درباره مصاحبه و ارزیابی و مفهوم سازی روانشناختی دارد. همچنین درمان یک کیس افسرده توضیح داده شده است
انتشارات دانژه

 t5

 

رفتاردرمانی شناختی برای تازه کارها
توصیه می شود که روانشناسان تازه کار این کتاب را مطالعه کنند تا فهم جامعی از رویکرد CBT به دست آورند. در این کتای یک کیس بزرگسال و روش درمان او نیز مطرح شده است
انتشارات ارجمند

t6

 

شناخت درمانی بک
برای افرادی که بر رویکرد CBT مسلط هستند خواندن این کتاب باعث می شود که شناخت عمیق تری نسبت به پیدایش و گسترش شناخت درمانی بک پیدا کنند. پس این کتاب را بعد از مطالعه کتاب های قبلی بخوانید
انتشارات ارجمند

65

 

شناخت درمانی اصول و مفاهیم ماورای آن
این کتاب یک منبع اصلی برای شناخت درمانی است که توسط جودیت بک نوشته شده است. و همه مفاهیم اولیه شناخت درمانی با جزئیات در آن مطرح شده است
انتشارات ارجمند

t7

 

شناخت درمانی برای بیماران مشکل آفرین
برای روانشناسانی که مشغول به کار هستند و مراجع می بینند این کتاب مرجع بسیار خوبی برای رفع اشکال درمانگری شان است
انتشارات ارجمند

t8

 

مشاوره با کودکان مشکل دار
در هر فصل این کتاب سرگذشت چند مراجع با یک مشکل مشابه تعریف شده است و درمان آن نیز توضیح داده شده است. یک کتاب عالی و کاربردی برای روانشناسان کودک
انتشارات ارجمند

t9

 

خوب فکر کن، خوب احساس کن
یک کتاب ساده و کاربردی با کاربرگ های جذاب برای درمان شناختی رفتاری کودکان. اگر عنوان کتاب را جستجو کنید می توانید نسخه انگلیسی آن را دانلود کنید

t10

 

افکار مزاحم در اختلال های بالینی
در این کتاب تفاوت و شباهت های افکار در اختلال های مختلف را آموزش داده است و یک کتاب عالی برای تشخیص گذاری محسوب می شود
انتشارات ارجمند

 t11

 

درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی کودکان و نوجوانان
در بیشتر موارد کودکان اختلال های همراه دارند یعنی به بیش از یک اختلال مبتلا هستند. در درمان های فراتشخیصی بر درمان نقاط مشترک اختلالات تمرکز می شود به جای اینکه هر اختلال به طور جدا درمان شود.
انتشارات ارجمند

 t12

 

کتاب کار درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی نوجوانان
در این کتاب کاربرگ های مخصوص نوجوان برای محتوای کتاب قبلی ارائه شده است.
انتشارات ارجمند

 t13

 

کتاب کار درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی کودکان
در این کتاب کاربرگ های مخصوص کودک برای محتوای کتاب قبلی ارائه شده است.
انتشارات ارجمند