اضطراب

anxiety2 درمان شناختی رفتاری برای اضطراب کودکان (گربه سازگار)
در این کتاب درمان CBT اضطراب کودکان هفت تا دوازده سال به به صورت جلسه به جلسه آموزش داده شده است. همچنین در کتاب کار نیز کاربرگ هایی برای هر جلسه درمانی ارائه شده . چندین مقاله برای اثربخشی این پروتکل انجام شده و پرکاربردترین راهنمای عملی در بین روانشناسان کودک دنیاست
انتشارات ارجمند
 anxiety5  برنامه مدیریت ترس
این کتاب همان پروتکل گربه سازگار است که برای درمان نوجوانان دوازده سال به بالا تغییر کرده است
انتشارات ارجمند
anxiety3 کمک به کودک مضطرب
این کتاب برای والدین والدین نوشته شده است و یک کتاب خودیاری محسوب می شود. اما برای درمانگران نیز قابل استفاده است. نسبت به کتاب های قبلی به آموزش مهارت های اجتماعی بیشتر پرداخته است و برای بازسازی شناختی مثال های زیادی دارد
انتشارات ارجمند
anxiety4 درمان شناختی رفتاری برای نوجوانان مضطرب و افسرده: بچه های سرحال
این کتاب برای درمان نوجوانانی مناسب است که همزمان اضطراب و افسردگی دارند. البته از مفاهیم آن برای درمان کودک مضطرب و کودکان افسرده هم می توان استفاده کرد
انتشارات ابن سینا
anx12

درمان کودکان مبتلا به لالی انتخابی
در این کتاب به صورت جلسه به جلسه درمان این کودکان آموزش داده شده است. اثربخشی این پروتکل در چند مقاله به اثبات رسیده است
انتشارات آوای نور

 دانلود نسخه انگلیسی کتاب

vahed pardazeyi copy

 

درمان شناختی رفتاری اضطراب در کودکان
آموزش های این کتاب به صورت جلسه به جلسه نیست. بلکه هر مفهوم را به عنوان یک واحد در نظر گرفته که درمانگر بر اساس قضاوت بالینی خودش از آنها استفاده می کند. بازسازی شناختی و مواجهه را با جزئیات توضیح داده است. برای درمانگران تازه کار بهتر است از کتاب هایی شروع کنند که راهنمای جلسه به جلسه داشته باشد
انتشارات ارجمند

 anx4

 

خجالت و اضطراب اجتماعی
در این کتاب درمان اضطراب اجتماعی در نوجوانان آموزش داده شده است . از مفاهیم آن برای کودکان نیز می توان استفاده کرد
انتشارات ابن سینا

 anx5  درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب اجتماعی
این کتاب برای بزرگسالان نوشته شده است. اما از مفاهیم آن برای نوجوانان و با کمی تغییر برای کودکان نیز می توان استفاده کرد. تمرین های زیادی دارد و کاربردی است
انتشارات ارجمند
 anx10  چگونه هیولای اضطراب خود را گرسنه بگذاریم
این کتاب برای کودکان زیر شش سال و اوایل ابتدایی مناسب است. البته کتاب جامعی برای درمان اضطراب نیست. و در کنار سایر کتاب ها می توان از تمرین ها، مثالها و کاربرگ های آن استفاده کرد
انتشارات ارجمند