باغ خیال

hayat2
از نظر من خانه یعنی جایی که حیاط و باغچه داشته باشه. یعنی زندگی در دل طبیعت.
پس برای خانه هدایتگری فرهاد به دنبال یک خانه حیاط دار بودیم و حالا خودمان و همه اعضای خانه هم نظریم که این حیاط با درخت های نارنج و پرتقال و خرمالو و ازگیل و سیب نبض حیات این خانه است. ما در باغچه سبزی کاشتیم و وسایل باغبانی برای بچه ها گذاشته ایم تا همه بچه های این خانه بتوانند باغبانی را تجربه کنند. چند بازی حیاطی هم داریم مثل شش خونه (لی لی)، هفت سنگ، توپ و طناب. عصرها که صدای فوتبال بازی و وسطی و لی لی بچه ها توی خونه می پیچه با خودم می گویم: درستش همینه، خانه یعنی حیاط دار.
هیچ صحنه ای دلرباتر از این نیست که والدینی آپارتمان نشین در روزگار کرونایی در این حیاط با خیال راحت با کودکشان بازی می کنند و لذت می برند.
لذت چایی خوردن در یک حیاط آب پاشی شده در گوشه ای از این شهر در انتظار شماست