درباره مریم دلاوری

dr 11
55


شماره نظام روانشناسی برای فعالیت حرفه ای: 4226

 تحصیلات

•  دکتری تخصصی روان شناسی 
• ‏کارشناس ارشد روان شناسی بالینی ‏
• کارشناس روان شناسی بالینی ‏
فعالیت حرفه ای فعلی
• روانشناس بخش کودک و نوجوان بیمارستان روزبه
• روانشناس درمانگاه کودک و نوجوان بیمارستان روزبه
• سرپرست و مسئول سوپرویژن روانشناسان کودک بیمارستان روزبه
• ارائه خدمات روانشناختی در حوزه کودک و نوجوان در کلینیک خصوصی دنیای بهتر
• مدرس کشوری کارگاه های آموزشی برای روانشناسان کودک و نوجوان

سابقه کار درمانی
• روانشناس درمانگاه روانپزشکی مرکز طبی کودکان.
• روان شناس و همکار پژوهشی در بخش BMT3 (بخش پیوند مغز استخوان کودکان) بیمارستان شریعتی.
• روان شناس بخش روماتولوژی- ایمونولوژی مرکز طبی کودکان
• تولید محتوای علمی و راه اندازی واحد روانشناختی در بخش های بستری بیمارستان مرکز طبی کودکان با هدف سازگاری کودکان بستری
• ارائه خدمات روانشناختی در حوزه کودک و نوجوان در کلینیک خصوصی دکتر فریبا عربگل.
• ارائه خدمات روانشناختی در حوزه کودک و نوجوان در کلینیک خصوصی تقوا.
• ارائه خدمات روانشناختی در حوزه کودک و نوجوان در مرکز امور بانوان منطقه آزاد قشم.

سابقه کار آموزشی
• مدرس کارگاه های تخصصی در دوره 100 ساعته تربیت درمانگر کودک در مرکز مشاوره دانشگاه تهران
• مدرس کارگاه های تخصصی در دوره 100 ساعته تربیت درمانگر کودک در مرکز مشاوره دانشگاه شیراز
• سرپرست علمی دوره تربیت درمانگر کودک در کلینیک تخصصی وارش. تهران.
• مدرس کارگاه های تخصصی در دوره 110 ساعته تربیت درمانگر کودک در کلینیک تخصصی وارش
• برنامه ریز ، مدرس و مسئول نظارت بالینی دوره تربیت درمانگر کودک 120 ساعته در مرکز طلوع آرامش بندرعباس
• مدرس دوره مداخله شناختی رفتاری در اختلالات اضطرابی دوران کودکی در دوره 100 ساعته تربیت درمانگر کودک کلینیک ثامن در شهر قم.
• مدرس دوره آموزشی PMT در درمانگاه کودک و نوجوان بیمارستان روزبه.
• مدرس دوره مهارت های زندگی در بخش کودک و نوجوان بیمارستان روزبه.
• مدرس دوره آموزشی PMT در مرکز طبی کودکان
• مدرس دوره مهارت های زندگی در مرکز طبی کودکان
• مدرس دوره های آموزش روانشناسان کودک در پروژه مشاوره آنلاین در دانشگاه علوم پزشکی تهران
• مدرس دوره مربیگری فرزندپروری کودک در شیراز
• مدرس دوره مداخله در سوء استفاده جنسی کودکان با همکاری مرکز مطالعات سلامت روان آلمان در شیراز
• مدرس دوره مداخله شناختی رفتاری در اختلالات دفعی کودکان در شهر شیراز
• مدرس دوره مداخله شناختی رفتاری در اختلال موکنی کودکان در شهر شیراز
• مدرس دوره مصاحبه تشخیصی کودک و نوجوان در شهر شیراز
• مدرس دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی در شهر شیراز
• مدرس دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان در بهزیستی جزیره قشم
• مدرس دوره مصاحبه تشخیصی کودک و نوجوان در بهزیستی جزیره قشم
• مدرس دوره مهارت های زندگی کودک در جزیره قشم
• مدرس دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان برای والدین و معلمان جزیره قشم
• مدرس دوره کاربرد اصول رفتاری در کلاس درس ویژه معلمان در جزیره قشم
• مدرس دوره های کودک جراتمند و نوجوان توانمند برای کارکنان منطقه آزاد در جزیره قشم
• مدرس دوره مصاحبه تشخیصی کودک و نوجوان در شهر بوشهر
• مدرس دوره کاربرد CBT در کودکان در شهر بوشهر
• مدرس دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی کودکان در شهر بوشهر
• مدرس دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان در شهر بوشهر
• مدرس دوره مربیگری فرزندپروری کودک در شهر بوشهر
• مدرس دوره مداخله در ADHD و ODD در شهر بوشهر
• مدرس دوره مداخله شناختی رفتاری در اختلالات اضطرابی کودکان زیر 6 سال در شهرکرد
• مدرس دوره مصاحبه تشخیصی کودک و نوجوان در شهر بندرعباس.
• مدرس دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی کودکان در شهر بندرعباس
• مدرس دوره مربیگری فرزندپروری کودک در شهر بندرعباس

تألیفات
چاپ مقاله ای با عنوان « بررسی نتایج نمونه های غیر بالینی کودکان 9 ساله ایرانی در پاسخدهی به آزمون رورشاخ و مقایسه آن با نمونه های مشابه غیر ایرانی» در مجله علوم روانشناختی، دوره دهم، شماره 37، بهار 1390.
• چاپ مقاله ای با عنوان « بررسی مقایسه ای روند ارجاع متقاضیان عمل جراحی تغییر جنسیت به کمیسیون پزشکی قانونی تهران با توجه به استانداردهای بین المللی» در مجله پزشکی قانونی، دوره 16، شماره 3، پاییز 1389.
• چاپ مقاله ای با عنوان: «تعیین اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد بر کاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن» در مجله دست آوردهای روانشناختی، دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1390.
• چاپ مقاله ای با عنوان: Role of culture and gender in Rorschach findings in 9 year old Iranian children در مجله Procedia Social and Behavioral Sciences،(2013)، 84، 1565- 1570.
• چاپ مقاله ای تحت عنوان « بررسی پایایی آزمون رورشاخ بر اساس نظام جامع اکسنر» در مجله شخصیت و تفاوت های فردی، سال دوم، شماره 3، تابستان 1392، 51-72.
ر چاپ مقاله ای تحت عنوان " اثربخشی مداخله شناختی رفتاری متمرکز بر خانواده در انطباق خانواده و شدت اختلال وسواس بی‌اختیاری کودکان " در مجله روانشناسی تحولی، شماره 59، بهار 98، 367- 387.
• ارائه مقاله ای با عنوان "طراحی، ساخت و ارزیابی قابلیت های اجرایی برنامه رایانه ای درمان شناختی رفتاری اختلال وسواس دوران کودکی" به نهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان در سال 1398. این مقاله به صورت سخنرانی مورد پذیرش قرار گرفت.
• ارائه مقاله ای تحت عنوان «Relationship between irrational belief and defense mechanism» به کنگره بهداشت روانی (World Mental Health Congress) که 19 تا 23 آگوست 2007 در هنگ کنک چین برگزار گردید. این مقاله به صورت ارائه پاورپوینت مورد پذیرش قرار گرفت.
• ارائه مقاله ای با عنوان:
« Role of culture and gender in Rorschach findings in 9 year old Iranian children» به سومین کنگره جهانی روان شناسی و مشاوره ( 3rd World Conference on psychology, Counseling and Guidance ) که در 9 تا 12 می 2012 در ازمیر ترکیه برگزار شد. این مقاله به صورت سخنرانی پذیرفته شده است.
• ارائه مقاله ای با عنوان « گزارش درمان ترکیبی رفتاردرمانی شناختی و دارو درمانی یک بیمار مبتلا به اختلال وسواس مقاوم به درمان: مطالعه موردی» به پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان در سال 1391. این مقاله به صورت پوستر مورد پذیرش قرار گرفت.
• ارائه مقاله ای با عنوان « بررسی روند ارجاع متقاضیان عمل جراحی تغییر جنسیت در پزشکی قانونی تهران با توجه به استانداردهای بین المللی» به اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی ایران در سال 1388. این مقاله به صورت سخنرانی مورد پذیرش قرار گرفت.
• ارائه مقاله ای با عنوان « گزارشی از مشکلات روانشناختی مرتبط با بیماری های جسمانی مزمن در کودکان» به سومین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان در سال 1389. این مقاله به صورت پوستر مورد پذیرش قرار گرفت.