لیست روانپزشکان کودک و نوجوان

دکتر مریم دلاوری - روانشناس کودک و نوجوان   دکتر جواد محمودی قرائی
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
دکتر محمودی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. وی در بیمارستان روزبه و کلینیک تخصصی دنیای بهتر به درمان کودکان و نوجوانان می پردازد.
آدرس: خیابان کارگر جنوبی، نرسیده به میدان قزوین، بیمارستان روزبه، بخش اطفال. تلفن: 55419151
آدرس: خیابان توانیر، بعد از میدان شهید عباسپور، جنب کوچه دوستان، پلاک 28، ساختمان دنیای بهتر، طبقه 5، واحد 51، کلینیک تخصصی دنیای بهتر. تلفن: 88878003
     
           
دکتر مریم دلاوری - روانشناس کودک و نوجوان   دکتر الهام شیرازی
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
دکتر شیرازی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران است. وی در کلینیک تخصصی دنیای بهتر به درمان کودکان و نوجوانان می پردازد.
آدرس: خیابان توانیر، بعد از میدان شهید عباسپور، جنب کوچه دوستان، پلاک 28، ساختمان دنیای بهتر، طبقه پنجم، واحد 51، کلینیک تخصصی دنیای بهتر. تلفن: 88878003
     
           
دکتر مریم دلاوری - روانشناس کودک و نوجوان   دکتر زهرا شهریور
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

دکترشهریور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. وی در بیمارستان روزبه و کلینیک تخصصی دنیای بهتر به درمان کودکان و نوجوانان می پردازد.
آدرس: خیابان کارگر جنوبی، نرسیده به میدان قزوین، بیمارستان روزبه، بخش اطفال.
تلفن: 55419151
آدرس: خیابان توانیر، بعد از میدان شهید عباسپور، جنب کوچه دوستان، پلاک 28، ساختمان دنیای بهتر، طبقه 5، واحد 51، کلینیک تخصصی دنیای بهتر. تلفن: 88878003

     
           
دکتر مریم دلاوری - روانشناس کودک و نوجوان   دکتر جواد علاقبند راد
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
دکتر علاقبندراد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. وی در بیمارستان روزبه و کلینیک تخصصی راد به درمان کودکان و نوجوانان می پردازد.
آدرس: خیابان کارگر جنوبی، نرسیده به میدان قزوین، بیمارستان روزبه، بخش اطفال.
تلفن: 55419151
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بلوار میرداماد، خیابان رودبار شمالی (ضلع شرقی)، پلاک 47، ساختمان پزشکان رودبار، طبقه سوم، واحد های 13،16 و 17، کلینیک فوق تخصصی روانپزشکی راد. تلفن: 22923584، 22923602، 22923572
     
           
salari   دکتر الهام سالاری
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
دکتر سالاری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. وی در بیمارستان روزبه و کلینیک تخصصی دنیای بهتر به درمان کودکان و نوجوانان می پردازد.
آدرس: خیابان کارگر جنوبی، نرسیده به میدان قزوین، بیمارستان روزبه، بخش اطفال. تلفن: 55419151
آدرس: خیابان توانیر، بعد از میدان شهید عباسپور، جنب کوچه دوستان، پلاک 28، ساختمان دنیای بهتر، طبقه 5، واحد 51، کلینیک تخصصی دنیای بهتر. تلفن: 88878003