مصاحبه و ارزیابی

یک روانشناس کودک برای موفقیت در ارزیابی مراجع ابتدا باید دانش کاملی درباره اختلالات روانی، تظاهرات بالینی آنها در کودکان و نوجوانان و سبب شناسی آنها داشته باشد. همچنین به دلیل اینکه معمولا روانشناسان کودک با رویکرد شناختی رفتاری کار می کنند، داشتن اطلاعات کامل درباره این رویکرد بسیار مهم است، زیرا مصاحبه و ارزیابی در بستر این رویکرد انجام می شود.  

863 rahnamaye tashkhisiye va amari ekkhtelalhaye ravani dsm 5 0

راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5
مهم ترین ویژگی این کتاب مرجع بودن آن است. بنابراین قبل از اقدام به مصاحبه باید نشانه های هر اختلال و تشخیص های افتراقی به یاد سپرده شود.

انتشارات ارجمند
دانلود نسخه انگلیسی

45

 

روانشناسی مرضی کودک
 در این کتاب تظاهرات بالینی اختلالات روانی در کودکان و نوجوانان با جزئیات مطرح شده است. در واقع این کتاب به نوعی یک DSM کودک و نوجوان محسوب می شود.با اینکه این کتاب بر اساس DSMVI نوشته شده اما مطالب کاربردی و مهمی درباره اختلالات دوران کودکی دارد
انتشارات رشد

int5

خلاصه روانپزشکی (3 جلد)
به عنوان یک کتاب مرجع باید توسط یک روانشناس کودک خوانده شود. نسخه تجدید نظر شده آن بر اساس DSM_5 به روز رسانی شده است. مهمترین ویژگی آن معرفی درمان های دارویی و غیر دارویی مبتنی بر شواهد برای هر اختلال می باشد.

انتشارات ارجمند

asib shenasiye ravani jeld 1 0

آسیب شناسی روانی (جلد 1 و 2)
در این کتاب علاوه بر معرفی اختلال ها، اطلاعات مبتنی بر شواهد در مورد سبب شناسی هر اختلال ارائه شده است، که می تواند در طراحی مفهوم سازی روانشناختی به روانشناس کمک کند. 

انتشارات ارجمند

int1

 

فرمول بندی رفتاری شناختی
یک منبع بسیار عالی برای ارزیابی و مفهوم سازی روانشناختی که برای مصاحبه بزرگسالان نوشته شده است
انتشارات دانژه

int2

 

 مصاحبه های بالینی با کودکان و نوجوانان
در این کتاب جزئیات کاربردی برای مصاحبه با کودکان با شرایط مختلف مطرح شده است
انتشارات دانشگاه تهران

int3

 

ارزیابی روانپزشکی کودکان و نوجوانان
این کتاب از نگاه یک روانپزشک نوشته شده است و جزئیات کاربردی برای مصاحبه با کودکان دارد. البته چاپ این کتاب به پایان رسیده است
انتشارات تیمورزاده

int4

 

آزمون های روانشناختی و روان دارویی کودکان و نوجوانان
بک کتاب مرجع که مهمترین آزمون ها و پرسشنامه های تشخیصی، شناختی و رفتاری در حوزه کودک را جمع آوری کرده است
انتشارات ابن سینا