وسواس

 

oc2 درمان شناختی رفتاری اختلال وسواس دوران کودکی (کتاب راهنما و کتاب کار)
در این کتاب درمان شناختی رفتاری برای اختلال وسواس کودکان به صورت جلسه به جلسه آموزش داده شده است. علاوه بر درمان کودکان در هر جلسه آموزش های مربوط به خانواده نیز ارائه شده است. در کتاب کار نیز کاربرگ های مربوط به هر جلسه وجود دارد. بر اساس این پروتکل تحقیقات زیادی صورت گرفته و اثربخشی آن به اثبات رسیده است. البته به عنوان اولین کتاب برای مطالعه پیشنهاد نمی شود زیرا مبانی نظری ندارد و جلسات آن برای افراد تازه کار بیش از حد خلاصه است
انتشارات ارجمند
ocd11  درمان خانواده محور کودک وسواسی
در این کتاب درمان وسواس کودک از طریق خانواده آموزش داده می شود. از مفاهیم آن می توان برای درمان کودکان زیر شش سال که نمی توانند مفاهیم جلسات درمانی را درک کنند استفاده کرد
انتشارات ارجمند
51b0AKW5y8L. SX347 BO1204203200

حاضرجوابی به وسواس
مخاطب اصلی این کتاب کودکان مبتلا به وسواس و خانواده آنان می باشد و یک کتاب خودیاری محسوب می شود. البته درمانگران نیز می توانند از آن استفاده کنند.مزیت این کتاب استفاده از استعاره ها و مثال های متعدد برای آموزش درباره وسواس به کودکان است

 

398

 

اختلال وسواس جبری: درمان شناختی رفتاری برای کودکان و نوجوانان
در این کتاب درمان را به صورت جلسه به جلسه آموزش نداده است. بخش هایی برای آموزش خانواده نیز دارد. مزیت این کتاب پرداختن به آموزش شناختی در وسواس است.
انتشارات ارجمند

 oc5  چیرگی بر وسواس
این کتاب مناسب کودکان زیر شش سال و اوایل دبستان است.تصاویر جالبی برای کودکان دارد و با زبانی ساده و مثال های زیاد وسواس و درمان آن را برای کودکان توضیح می دهد
انتشارات ارجمند​
 oc6  چیرگی بر اختلال وسواس در ده گام
این کتاب برای بزرگسالان نوشته شده است. اما خواندن آن به روانشناسان کودک توصیه می شود زیرا مفاهیم نظری جامعی دارد و درمان را با جزئیات توضیح داده است
انتشارات ارجمند
 oc7  اصول و روش های درمان شناختی رفتاری وسواس
در این کتاب سبب شناسی اختلال وسواس بر اساس نظریه راکمن توضیح داده شده است. برای فهم بهتر درباره افکار وسواسی و آموزش های شناختی خواندن آن توصیه می شود
انتشارات ارجمند
 oc8  عبور از تپه نگرانی
این کتاب استعاره جالبی درباره وسواس و درمان آن برای کودکان دارد و درمان وسواس را به بالا رفتن از تپه تشبیه می کند. اما یک کتاب جامع برای درمان وسواس نیست
انتشارات جوانه رشد