بازی

 pl1

 

بازی کودکان، تشخیص و ارزیابی
یک کتاب جامع درباره بازی که در فصل های آن به کاربرد بازی در ارزیابی ارتباط والد و کودک، ارتباط همسالان و ارزیابی خانواده و استفاده از عروسک ها در ارزیابی کودکان پرداخته است
انتشارات دانژه

 pl2

 

بازی درمانی شناختی رفتاری
در هر فصل از کتاب کودکی با یک اختلال معرفی می شود و روشهای درمانی او از طریق بازی آموزش داده می شود
انتشارات پرنده

 pl3

 

ترکیب بازی درمانی با رفتاردرمانی شناختی
در این کتاب پروتکل های مختلف شناختی رفتاری و ترکیب آنها با بازی مطرح شده است. درمان ها به صورت خلاصه توضیح داده شده است و بیشتر به مبانی نظری کمک می کند
انتشارات سازمان اسناد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران