درباره مریم دلاوری

 

 

dr

دکتر مریم دلاوری
روانشناس کودک و نوجوان

مسئول خانه هدایتگری فرهاد

در اینجا برای کودکان، والدین و درمانگران سرزمینم از مرزهای آگاهی و سلامت می گویم
زیستنم در سفر است
و تلاش میکنم برای یک ایران علمی
و امیدوارم به نسلی که با عشق و آگاهی رشد می یابد

1155